VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản; mua sắm, sửa chữa tài sản cố định; sự nghiệp kinh tế 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017

Tài liệu đính kèm:

05/NQ-HĐNDTải file đính kèm