VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Kế hoạch giám sát hoạt động tư pháp trong công tác tạm giữ, tạm giam của Ban Pháp chế HĐND huyện

Tài liệu đính kèm:

27/KH-HĐND-PCTải file đính kèm