VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Kế hoạch Giám sát về việc chấp hành pháp luật trong công tác phòng, chống tội phạm từ ngày 01/10/2016 đến ngày 20/6/2017

Tài liệu đính kèm:

26/KH-HĐND-PCTải file đính kèm