VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
V/v điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn năm 2016

Tài liệu đính kèm:

84/HĐND-KTXHTải file đính kèm