VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
V/v thực hiện Kiến nghị của Đoàn giám sát công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2016-2017

Tài liệu đính kèm:

26/HĐND-KTXHTải file đính kèm