VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo thẩm tra các tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 3 HĐND huyện Côn Đảo khóa XI

Tài liệu đính kèm:

25/BC-KTXHTải file đính kèm