VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo thẩm tra Tờ trình đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch Kinh tế - Xã hội năm 2016

Tài liệu đính kèm:

12/BC-KTXHTải file đính kèm