VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
V/v đề nghị hướng dẫn xử lý đối với các trường hợp hết thời hiệu thi hành QĐ XPVPHC mà không thu được tiền phạt

Tài liệu đính kèm:

73/HĐND-PCTải file đính kèm