VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Thông báo Kết quả giám sát công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 9 tháng đầu năm 2016 tại Phòng TNMT, Đội TTGT, Đội QLTT, phòng Tư pháp và Đội BVNLTS

Tài liệu đính kèm:

17/TB-PCTải file đính kèm