VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Thông báo Kết quả giám sát công tác tạm giữ, tạm giam 9 tháng đầu năm 2016 tại Công an huyện

Tài liệu đính kèm:

15/TB-PCTải file đính kèm