VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
V/v báo cáo tình hình giả quyết đơn khiếu nại lần 02 đề ngày 14/11/2016 của ông Hoàng Văn Minh khu 7

Tài liệu đính kèm:

83/HĐND-VPTải file đính kèm