VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
V/v xử lý các trường họp xử phạt vi phạm haành chính đã hết thời hiệu

Tài liệu đính kèm:

80/HĐND-VPTải file đính kèm