VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Thông báo về việc điều chỉnh thời gian họp tổ đại biểu thảo luận tài liệu Kỳ họp thứ ba HĐND huyện, khóa XI

Tài liệu đính kèm:

82/TM-HĐND.XITải file đính kèm