VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Về việc ban hành Nội quy và Quy chế làm việc của các kỳ họp HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Tài liệu đính kèm:

10/NQ-HĐNDTải file đính kèm