VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ ba - HĐND huyện Côn Đảo khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Tài liệu đính kèm:

20/NQ-HĐNDTải file đính kèm