Tin tức & Sự kiện » Tin Trong Huyện
Phiên họp thứ Hai của Thường trực HĐND huyện Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 15/7/2021 tại Hội trường HĐND và UBND huyện, bà Nguyễn Thị Thu Thảo – Phó Chủ tịch HĐND huyện đã điều hành Phiên họp lần thứ Hai của Thường trực HĐND huyện (theo phân công của Chủ tịch HĐND huyện).
Dự Phiên họp có đủ 04/04 thành viên Thường trực HĐND huyện, ông Huỳnh Trung Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; bà Huỳnh Thị Thanh Liên - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo hai Ban HĐND huyện; Tổ trưởng – Tổ phó 6 Tổ đại biểu HĐND huyện; đại diện ban Thư ký các kỳ họp HĐND huyện và đại diện lãnh đạo: Phòng Nội vụ - Lao động Thương binh và Xã hội huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao, Ban Quản lý đầu tư – xây dựng huyện, Chánh và Phó Chánh Văn phòng huyện.
Tại phiên họp, sau khi nghe Bộ phận chuyên trách của HĐND huyện, các cơ quan liên quan báo cáo; Thường trực HĐND huyện thảo luận và thống nhất kết luận
Về nội dung rà soát tổng thể công tác chuẩn bị và hình thức tổ chức kỳ họp kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Giao Văn phòng huyện theo dõi, đôn đốc Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban Quản lý dự án đầu tư – xây dựng huyện khẩn trương hoàn thành và gửi tài liệu liên quan đến 04 dự án đầu tư công trình tại kỳ họp và báo cáo Chủ tịch UBND huyện sớm ký ban hành Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2021, gửi Thường trực HĐND huyện để giao Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thẩm tra. Chuẩn bị các mặt công tác hậu cần phục vụ cho kỳ họp theo quy định hiện hành và theo chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện về những nội dung được phân công tại phiên họp này.
Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao huyện, căn cứ các nội dung có liên quan theo Kế hoạch số 03/KH-HĐND ngày 30/6/2021 của Thường trực HĐND huyện để triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 của HĐND huyện. Tiến hành rà soát, sửa chữa, thay thế các loa phát thanh nhằm đảm bảo chất lượng truyền thanh trực tiếp để cử tri nắm được thông tin diễn biến của kỳ họp HĐND huyện.
Giao hai Ban HĐND huyện thống nhất lại số liệu các báo cáo kết quả thẩm tra của Ban với các cơ quan, đơn vị liên quan tại Hội nghị thẩm tra tài liệu kỳ họp sắp tới, để đảm bảo chính xác về số liệu báo cáo trước khi trình ra kỳ họp HĐND huyện.
Về dự kiến nội dung giám sát của HĐND huyện năm 2022, sau khi thảo luận các đại biểu tham dự phiên họp thống nhất với 6 nội dung dự kiến giám sát của HĐND huyện trong năm 2022, Thường trực HĐND huyện tiếp tục trình kỳ họp giữa năm 2021 của HĐND huyện xem xét, quyết nghị thông qua.
Đối với đề xuất của đại biểu về nội dung giám sát năm 2022 đối với các cơ quan tư pháp trong công tác xét xử, Thường trực HĐND huyện giao Ban Pháp chế HĐND huyện tiếp thu nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh chương trình công tác giám sát năm 2022 của HĐND huyện nếu cân đối được thời gian.
Đối với đề nghị của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện về xem xét giám sát một số dự án đầu tư công trên địa bàn huyện (từ nguồn ngân sách tỉnh) thuộc Ban quản lý Dự án chuyên ngành của tỉnh thực hiện, Thường trực HĐND huyện tiếp thu và có kế hoạch tổ chức khảo sát thực tế một số dự án này vào thời điểm phù hợp trong năm 2022 để kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
Về Chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, trên cơ sở các nội dung dự kiến, Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn liên quan rà soát, có ý kiến điều chỉnh bổ sung về Thường trực HĐND huyện trong ngày 19/7/2021 để hoàn thiện đưa vào tài liệu kỳ họp.
Về dự thảo Nội quy, Quy chế làm việc các kỳ họp HĐND huyện và Quy chế hoạt động của HĐND huyện Côn Đảo khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, sau khi thảo luận các đại biểu tham dự phiên họp thống nhất với dự thảo Nội quy, Quy chế làm việc các kỳ họp HĐND huyện và Quy chế hoạt động của HĐND huyện Côn Đảo khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, giao Bộ phận chuyên trách đăng tải 02 dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về Nội quy, Quy chế nói trên lên Cổng thông tin điện tử của HĐND huyện để làm tài liệu kỳ họp.
Về dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, trên cơ sở ý kiến thống nhất của các đại biểu tham dự phiên họp, Thường trực HĐND huyện đề nghị hai Ban HĐND huyện tiếp tục lấy ý kiến đóng góp của các thành viên Ban và các cơ quan, đơn vị có liên quan trước khi trình Thường trực HĐND huyện phê chuẩn Nghị quyết ban hành Quy chế.
Thường trực HĐND huyện báo cáo kết luận của Phiên họp lần thứ Hai đến Thường trực Huyện ủy và thông báo UBND huyện, Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, các Ban, các vị đại biểu HĐND huyện khóa XII, Văn phòng huyện và các cơ quan có liên quan để biết và triển khai thực hiện./.
 
Tìm kiếm
VIDEO CLIP
THỐNG KÊ TRUY CẬP
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:337
số người truy cậpHôm qua:379
số người truy cậpTuần này:1274
số người truy cậpTháng này:6891
số người truy cậpTất cả:364519
số người truy cậpĐang trực tuyến:13