Tin tức & Sự kiện » Tin Trong Huyện
Phiên Bế mạc kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, HĐND huyện Côn Đảo
Tại phiên bế mạc, trước khi biểu quyết thông qua các dự thảo Nghị quyết, ban Thư ký kỳ họp đã trình bày các dự thảo Nghị quyết và 2 Ban Hội đồng Nhân dân huyện đã báo cáo tóm tắt kết quả thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp.
Tại kỳ họp các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua 10 Nghị quyết quan trọng, gồm: Nghị quyết về xác nhận.........; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ HĐND huyện năm 2024; Nghị quyết thành lập Đoàn Giám sát chuyên đề “công tác nâng cao hiệu quả giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân (tập trung các đơn thư khiếu nại, tố cáo giải quyết chậm, trễ hạn)”; Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “công tác thực hiện cưỡng chế thu hồi đất Nhà nước trên địa bàn huyện (tập trung vào công tác quản lý sau khi thực hiện cưỡng chế)”; Nghị quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh năm 2024; Nghị quyết về giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2024; Nghị quyết kế hoạch đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản năm 2023 và phương hướng, kế hoạch năm 2024; Nghị quyết kế hoạch chi sự nghiệp kinh tế năm 2023 và phương hướng, kế hoạch năm 2024; Nghị quyết dự án cải tạo hạ tầng đường Hồ Thanh Tòng; Nghị quyết đầu tư dự án trường mầm non Hướng Dương.
 
Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Phan Thanh Biên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện cho biết, tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, Hội đồng Nhân dân huyện đã đánh giá toàn diện về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đề ra các nhiệm vụ và giải pháp trong năm 2024; các đại biểu HĐND tỉnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến đối với các tờ trình, báo cáo trình kỳ họp. Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐND huyện cũng nhấn mạnh, năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm tăng tốc, bứt phá để về đích, năm giữ vai trò then chốt, quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X. Chính vì vậy, để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024 cũng như thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X đã đề ra, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đề nghị UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phát huy vai trò, trách nhiệm triển khai đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo các giải pháp phù hợp với thực tiễn địa phương để khắc phục các tồn tại, hạn chế; Chỉ đạo quyết liệt để bảo đảm tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công. Giao các Ban, các Tổ đại biểu và từng đại biểu HĐND huyện tiếp tục nghiên cứu, cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, tập trung giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được các đại biểu HĐND huyện thông qua tại kỳ họp.
Hình biếu quyết
Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, Hội đồng Nhân dân huyện Côn Đảo khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra. Các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp sẽ là cơ sở để Ủy ban Nhân dân và các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, thu chi ngân sách Nhà nước trong năm 2024 trên địa bàn huyện và sẽ được Hội đồng Nhân dân huyện cho đăng tải toàn văn Nghị quyết trên trang thông tin điện tử củ Hội đồng nhân dân huyện cũng như thông tin trên các phương tiện truyền thông của huyện.
Tìm kiếm
VIDEO CLIP
THỐNG KÊ TRUY CẬP
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:69
số người truy cậpHôm qua:92
số người truy cậpTuần này:69
số người truy cậpTháng này:1546
số người truy cậpTất cả:344082
số người truy cậpĐang trực tuyến:4