Đại Biểu HĐND Nhiệm kỳ 2021-2026 » Tổ đại biểu số 4
Ông Phùng Anh Huy
- Sinh ngày 06/11/1972
- Cử nhân Luật
- Ủy viên ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy