Đại Biểu HĐND Nhiệm kỳ 2021-2026 » Tổ đại biểu số 2
Ông Nguyễn Văn Năng
- Sinh ngày 20/6/1979
- Đại học ngành xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước
- Chính trị viên Đồn Biên phòng Côn Đảo