Đại Biểu HĐND Nhiệm kỳ 2021-2026 » Tổ đại biểu số 1
Ông Nguyễn Anh Nhựt
- Sinh ngày 12/10/1968
- Đại học chuyên ngành Địa lý du lịch
- Phó bí thư Huyện ủy