Đại Biểu HĐND Nhiệm kỳ 2021-2026 » Tổ đại biểu số 6
Bà Trần Thị Mỹ Dung
- Sinh ngày 30/04/1976
- Cử nhân Luật
- Chánh án Tòa án nhân dân huyện