Đại Biểu HĐND Nhiệm kỳ 2021-2026 » Tổ đại biểu số 5
Bà Phạm Thị Tám
- Sinh ngày 01/08/1972
- Đại học ngành Quản lý văn hóa
- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo