Đại Biểu HĐND Nhiệm kỳ 2021-2026 » Tổ đại biểu số 4
Bà Nguyễn Thị Thu Thảo
- Sinh ngày 19/5/1982
- Cử nhân Luật
- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Bí thư huyện đoàn