Đại Biểu HĐND Nhiệm kỳ 2021-2026 » Tổ đại biểu số 4
Bà Đoàn Thị Diệu Hiền
- Sinh ngày 30/3/1971
- Đại học ngành Bảo tàng
- Ủy viên ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện