Năm ban hành:  
Trích yếu:  
 
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 14/BC-HĐND Báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Bảy - HĐND huyện khóa XI 17/07/2018 17/07/2018
2 07/BC-BPC Báo cáo thẩm tra Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Ban Pháp chê HĐND huyện 11/07/2018 11/07/2018
3 09/BC-KTXH Báo cáo thẩm tra Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Ban Kinh tế Xã hội HĐND huyện 11/07/2018 11/07/2018
4 13/HĐND-BTK Báo cáo tổng hợp ý kiến của các Tổ thảo luận, kiến nghị của UBMTTQ và 02 Ban HĐND huyện tại Kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 10/07/2018 10/07/2018
5 Danh mục tài liệu Kỳ họp thứ Bảy Danh mục tài liệu Kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện Côn Đảo khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021 03/07/2018 03/07/2018
6 Chương trình Kỳ họp Thứ Bảy Chương trình Kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021 03/07/2018 03/07/2018
7 05/BC-BPC Báo cáo thẩm tra tình hình thực thi pháp luật về QPAN 6 tháng đầu năm 2018 28/06/2018 28/06/2018
8 06/BC-BPC Hồ sơ, tài liệu bầu miễn nhiệm và bầu cử Ủy viên UBND huyện Côn Đảo tại Kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện Khóa XI, Nhiệm kỳ 2016 - 2021 28/06/2018 28/06/2018
9 50/CV-HĐND Về việc gợi ý nội dung thảo luận và chất vấn trong các phiên họp thảo luận Tổ Đại biểu Kỳ họp thứ Bảy 28/06/2018 28/06/2018
10 08/BC-KTXH Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về phát triển KTXH 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển KTXH 6 tháng cuối năm 2018 27/06/2018 27/06/2018
Tìm kiếm
VIDEO CLIP
THỐNG KÊ TRUY CẬP
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:106
số người truy cậpHôm qua:73
số người truy cậpTuần này:262
số người truy cậpTháng này:1739
số người truy cậpTất cả:344275
số người truy cậpĐang trực tuyến:6