Năm ban hành:  
Trích yếu:  
 
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 204/BC-UBND Báo cáo tổng hợp giải trình, giải quyết các ý kiên cư tri trước Kỳ họp thứ Bảy - HĐND huyện khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021 05/07/2018 05/07/2018
2 161/BC-UBND Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2017 20/06/2018 20/06/2018
3 164/BC-UBND Báo cáo tình hinh triển khai các dự án đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 20/06/2018 20/06/2018
4 159/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo QPAN 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo QPAN 6 tháng cuối năm 2018 20/06/2018 20/06/2018
5 163/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chi SNKT 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 20/06/2018 20/06/2018
6 162/BC-UBND Báo cáo tình hình ước thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước và chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2018, ước thực hiện cả năm 2018 20/06/2018 20/06/2018
7 160/BC-UBND Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điếu hành 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ tập trung chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2018 20/06/2018 20/06/2018
8 154/BC-UBND Báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai, xây dựng 6 tháng đầu năm 2018 ( từ 08/11/2017 đến 04/6/2018) 19/06/2018 19/06/2018
9 153/BC-UBND Báo cáo giải trình bổ sung về trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 6 ( Báo cáo bổ sung báo cáo số 151/BC-UBND, báo cáo phục vụ TXCT trước kỳ họp thứ Bảy) 19/06/2018 19/06/2018
10 151/BC-UBND Báo cáo giải trình về trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6 HĐND huyện năm 2018 ( báo cáo phục vụ TXCT trước kỳ họp thứ Bảy) 15/06/2018 15/06/2018
Tìm kiếm
VIDEO CLIP
THỐNG KÊ TRUY CẬP
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:73
số người truy cậpHôm qua:92
số người truy cậpTuần này:73
số người truy cậpTháng này:1550
số người truy cậpTất cả:344086
số người truy cậpĐang trực tuyến:4