Năm ban hành:  
Trích yếu:  
 
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 40/NQ-HĐND Nghị quyết Phê chuẩn Kế hoạch đầu tư công năm 2018 và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 09/12/2017 09/12/2017
2 38/NQ-HĐND Nghị quyết Thông qua Danh mục dự án có thu hồi đất để thực hiện trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 09/12/2017 09/12/2017
3 59/2017/NQ-HĐND Nghị quyết ban hành quy định chế độ công tác phí trong nước, chế độ chi Hội nghị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 09/12/2017 19/12/2017
4 57/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018 09/12/2017 09/12/2017
5 56/NQ-HĐND Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Sáu 09/12/2017 09/12/2017
6 55/2017/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức hoạt động phí của Tổ dân cư trên địa bàn tỉnh BR-VT 09/12/2017 19/12/2017
7 54/2017/NQ-HĐND Nghị quyết bãi bỏ Khoản 6, Điều 1 Nghị quyết 34/NQ-HĐND ngày 22/7//2011 của HĐND tỉnh quy định chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, ấp, khu phố 09/12/2017 19/12/2017
8 53/NQ-HĐND Nghị quyết phê duyệt kinh phí chi trả cho số hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2018 09/12/2017 09/12/2017
9 52/NQ-HĐND Nghị quyết phê duyệt chỉ tiêu biên chế và hợp đồng lao động các Hội có tính chất dặc thù cấp tỉnh năm 2018 09/12/2017 09/12/2017
10 51/2017/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 09/12/2017 19/12/2017
Tìm kiếm
VIDEO CLIP
THỐNG KÊ TRUY CẬP
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:105
số người truy cậpHôm qua:113
số người truy cậpTuần này:452
số người truy cậpTháng này:5431
số người truy cậpTất cả:352109
số người truy cậpĐang trực tuyến:8