Năm ban hành:  
Trích yếu:  
 
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
31 09/TTr-HĐND Tờ trình về danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm theo NQ số 85/2014/QH13 của Quốc hội tại Kỳ họp thứ Chín, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 19/12/2018 19/12/2018
32 Biên bản bầu Ủy viên UBND Biên bản bầu Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 19/12/2018 19/12/2018
33 Biên bản Biên bản kiểm phiếu kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu 19/12/2018 19/12/2018
34 21/NQ-HĐND Nghị quyết về nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2019 19/12/2018 19/12/2018
35 10/TTr-HĐND Tờ trình về danh sách Ban kiểm phiếu lấy tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu tại kỳ họp thứ Chín, nhiệm kỳ 2016-2021 19/12/2018 19/12/2018
36 29/BC-HĐND báo cáo công tác chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu tại Kỳ họp thứ Chín HĐND huyện khóa XI 18/12/2018 18/12/2018
37 30/HĐND-BTK Tổng hợp ý kiến tại các Tổ thảo luận, kiến nghị của MTTQ và 02 Ban HĐND huyện với Kỳ họp thứ Chín HĐND huyện Côn Đảo khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021 18/12/2018 18/12/2018
38 110/TTrHĐND-VP Về việc giải trình ý kiến của cử tri tại các Hội nghị đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ Chín HĐND huyện 17/12/2018 17/12/2018
39 15/QĐ-HĐND Quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế năm 2018 (lần bốn) 10/12/2018 10/12/2018
40 109/CV-HĐND V/v góp ý dự thảo Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, Chính quyền của Mặt trận và các đoàn thể năm 2019 10/12/2018 10/12/2018
Tìm kiếm
VIDEO CLIP
THỐNG KÊ TRUY CẬP
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:324
số người truy cậpHôm qua:379
số người truy cậpTuần này:1261
số người truy cậpTháng này:6878
số người truy cậpTất cả:364506
số người truy cậpĐang trực tuyến:11