Năm ban hành:  
Trích yếu:  
 
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 57/BC-BTK Báo cáo Tổng hợp ý kiến tại các tổ thảo luận, kiến nghị của MTTQ và 02 Ban HĐND huyện với Kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 21/12/2017 21/12/2017
2 56/BC-KTXH Báo cáo Thẩm tra Vốn đầu tư xây dựng cơ bản vốn phân cấp năm 2018, vốn sự nghiệp kinh tế và vốn mua sắm sửa chữa tài sản năm 2018 19/12/2017 19/12/2017
3 55/BC-BPC Báo cáo Thẩm tra Hồ sơ, tài liệu bầu miễn nhiệm và bầu cử Ủy viên UBND huyện Côn Đảo tại Kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện Khóa XI, Nhiệm kỳ 2016 - 2021 19/12/2017 19/12/2017
4 53/BC-BPC Báo cáo thẩm tra Các dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 19/12/2017 19/12/2017
5 51/BC-KTXH Báo cáo thẩm tra Các dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 19/12/2017 19/12/2017
6 54/BC-HĐND Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị, kết luận của HĐND huyện từ đầu nhiệm kỳ đến cuối năm 2017. 18/12/2017 18/12/2017
7 50/BC-KTXH Báo cáo về kết quả thẩm tra tình hình phát triển KT-XH năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Ban KTXH. 13/12/2017 13/12/2017
8 52/BC-BPC Báo cáo về kết quả thẩm tra tình hình QP-AN và thực thi pháp luật năm 2017 của Ban Pháp chế. 13/12/2017 13/12/2017
9 47/BC-HĐND Báo cáo Kết quả công tác giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2017 01/12/2017 01/12/2017
10 46/BC-HĐND Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2017 và chương trình hoạt động năm 2018 của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 01/12/2017 01/12/2017
Tìm kiếm
VIDEO CLIP
THỐNG KÊ TRUY CẬP
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:76
số người truy cậpHôm qua:92
số người truy cậpTuần này:76
số người truy cậpTháng này:1553
số người truy cậpTất cả:344089
số người truy cậpĐang trực tuyến:3