Năm ban hành:  
Trích yếu:  
 
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 35/BC-HĐND Báo cáo Kết quả Kỳ họp thứ Tư - Hội đồng nhân dân huyện Khoá XI 15/08/2017 15/08/2017
2 34/BC-HĐND Báo cáo Rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị, tổ chức, điều hành Kỳ họp thứ Tư - Hội đồng nhân dân huyện Khoá XI 08/08/2017 08/08/2017
3 31/BC-HĐND Báo cáo Tổng hợp ý kiến tại 02 Tổ thảo luận (Tổ 1 và Tổ 2) trước kỳ họp thứ Tư HĐND huyện Côn Đảo khoá XI, nhiệm kỳ 2106-2021 20/07/2017 20/07/2017
4 29/BC-KTXH Báo cáo Thẩm tra Các dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ Tư HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Ban Kinh tế - Xã hội 14/07/2017 14/07/2017
5 30/BC-BPC Báo cáo Thẩm tra Các dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ Tư HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Ban Pháp chế 14/07/2017 14/07/2017
6 28/BC-BPC Báo cáo Thẩm tra tình hình thực thi pháp luật và ANQP 6 tháng đầu năm 2017 13/07/2017 13/07/2017
7 27/BC-KTXH Báo cáo Thẩm tra các kế hoạch, báo cáo chuyên đề do UBND huyện trình Kỳ họp thứ Tư HĐND huyện 11/07/2017 11/07/2017
8 24/BC-KTXH Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm 2017 10/07/2017 10/07/2017
9 25/BC-KTXH Báo cáo Thẩm tra về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội 6 tháng cuối năm 2017 của huyện Côn Đảo 10/07/2017 10/07/2017
10 26/BC-KTXH Báo cáo Thẩm tra Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 của UBND huyện Côn Đảo 10/07/2017 10/07/2017
Tìm kiếm
VIDEO CLIP
THỐNG KÊ TRUY CẬP
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:99
số người truy cậpHôm qua:78
số người truy cậpTuần này:489
số người truy cậpTháng này:1293
số người truy cậpTất cả:343829
số người truy cậpĐang trực tuyến:7