Năm ban hành:  
Trích yếu:  
 
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 168/BC-UBND Báo cáo giải trình ý kiến tại Phiên thảo luận tổ trước Kỳ họp thứ Tư HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 23/07/2017 23/07/2017
2 160/BC-UBND Báo cáo Tổng hợp giải trình ý kiến cử tri trước kỳ họp lần thứ 4 - HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 13/07/2017 13/07/2017
3 156/BC-UBND Báo cáo Chuyên đề công tác quản lý quy hoạch, xây dựng trên địa bàn huyện Côn Đảo 11/07/2017 11/07/2017
4 155/BC-UBND Báo cáo Quyết toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2016 11/07/2017 11/07/2017
5 154/BC-UBND Báo cáo Phòng chống tham nhũng, lãng phí 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 11/07/2017 11/07/2017
6 150/BC-UBND Báo cáo Chuyên đề công tác quản lý đầu tư công và các dự án đầu tư ngoài ngân sách đang triển khai trên địa bàn huyện 10/07/2017 10/07/2017
7 1573/UBND.TC-KH V/v báo cáo sử dụng nguồn dự phòng ngân sách đến ngày 28/06/2017 04/07/2017 04/07/2017
8 143/BC-UBND Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 06 tháng cuối năm 2017 (Thay số 135/BC-UBND) 03/07/2017 03/07/2017
9 135/BC-UBND Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 06 tháng cuối năm 2017 21/06/2017 21/06/2017
10 134/BC-UBND Báo cáo Ước tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản; mua sắm, sửa chữa tài sản cố định 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2017 21/06/2017 21/06/2017
Tìm kiếm
VIDEO CLIP
THỐNG KÊ TRUY CẬP
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:97
số người truy cậpHôm qua:78
số người truy cậpTuần này:487
số người truy cậpTháng này:1291
số người truy cậpTất cả:343827
số người truy cậpĐang trực tuyến:5