Năm ban hành:  
Trích yếu:  
 
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 01/NQ-TTr-HĐND V/v thành lập Ban biên tập Cổng thông tin điện tử của HĐND huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 25/04/2017 25/04/2017
2 09/NQ-TTr.HĐND Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 25/07/2016 25/07/2016
3 08/NQ-TTr.HĐND Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện khóa XI (nhiệm kỳ 2016 - 2021) 25/07/2016 25/07/2016
4 07/NQ-TTr.HĐND Về việc tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện 25/07/2016 25/07/2016
5 06/NQ-TTr.HĐND V/v ban hành Quy chế hoạt động giám sát của HĐND huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 25/07/2016 25/07/2016
6 05/NQ-TTr.HĐND V/v ban hành Quy chế làm việc của Bộ phận chuyên trách HĐND huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 25/07/2016 25/07/2016
7 04/NQ-TTr.HĐND Về việc ban hành Quy chế làm việc của Thường trực HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 25/07/2016 25/07/2016
8 03/NQ-TTr-HĐND V/v Phê chuẩn danh sách 05 (năm) Ủy viên Ban Pháp chế HĐND huyện Côn Đảo khoá XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 24/06/2016 24/06/2016
9 02/NQ-TTr-HĐND V/v Phê chuẩn danh sách 05 (năm) Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 24/06/2016 24/06/2016
10 01/NQ-TTr-HĐND V/v phân chia Tổ đại biểu và chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó Các Tổ đại biểu HĐND huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 24/06/2016 24/06/2016
Tìm kiếm
VIDEO CLIP
THỐNG KÊ TRUY CẬP
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:337
số người truy cậpHôm qua:379
số người truy cậpTuần này:1274
số người truy cậpTháng này:6891
số người truy cậpTất cả:364519
số người truy cậpĐang trực tuyến:13