Năm ban hành:  
Trích yếu:  
 
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
61 16/NQ-HĐND Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án và kế hoạch vốn năm 2020 30/07/2020 30/07/2020
62 15/NQ-HĐND Nghị quyết về điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch KTXH năm 2020 30/07/2020 30/07/2020
63 14/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê chuấn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2020 30/07/2020 30/07/2020
64 13/NQ-HĐND Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021 30/07/2020 30/07/2020
65 12/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thu hồi, bãi bỏ 05 Nghị quyết của Kỳ họp thứ Mười bảy (kỳ họp chuyên đề) của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 02/07/2020 02/07/2020
66 11/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhân kết quả bầu cử Ủy viên UBND huyện ông Phan Thanh Biên 22/06/2020 22/06/2020
67 10/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện ( Phan Thanh Biên) 22/06/2020 22/06/2020
68 09/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử miễn nhiệm Ủy viên UBND bà Nguyễn Thụy Nga 22/06/2020 22/06/2020
69 08/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thành lập Phòng LĐTBXH- Y tế 22/06/2020 22/06/2020
70 07/NQ-HĐND Nghị quyết về việc bãi bỏ Phòng Nội vụ LĐTBXH, Thanh tra huyện 22/06/2020 22/06/2020
Tìm kiếm
VIDEO CLIP
THỐNG KÊ TRUY CẬP
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:23
số người truy cậpHôm qua:113
số người truy cậpTuần này:370
số người truy cậpTháng này:5349
số người truy cậpTất cả:352027
số người truy cậpĐang trực tuyến:3