Năm ban hành:  
Trích yếu:  
 
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
41 01/NQ-HĐND Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 24/07/2023 24/07/2023
42 11/NQ-HĐND Nghị quyết Bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh Kế hoạch vốn năm 2022 (lần 2) 02/11/2022 02/11/2022
43 10/NQ-HĐND Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 28/12/2020 của HĐND huyện về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách huyện (điều chỉnh lần 1) 02/11/2022 02/11/2022
44 08/NQ-HĐND Nghị quyết về nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữa tài sản 6 tháng cuối năm 2022 29/07/2022 29/07/2022
45 07/NQ-HĐND Nghị quyết về nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế 06 tháng cuối năm 2022 29/07/2022 29/07/2022
46 06/NQ-HĐND Nghị quyết về việc bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022 29/07/2022 29/07/2022
47 05/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê chuẩn phương án sử dụng nguồn kết dư ngân sách năm 2021 29/07/2022 29/07/2022
48 04/NQ-HĐND Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương huyện Côn Đảo năm 2021 29/07/2022 29/07/2022
49 03/NQ-HĐND Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo 29/07/2022 29/07/2022
50 02/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 29/07/2022 29/07/2022
Tìm kiếm
VIDEO CLIP
THỐNG KÊ TRUY CẬP
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:129
số người truy cậpHôm qua:115
số người truy cậpTuần này:510
số người truy cậpTháng này:1987
số người truy cậpTất cả:344523
số người truy cậpĐang trực tuyến:9