Năm ban hành:  
Trích yếu:  
 
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
31 11/NQ-HĐND Nghị quyết về nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữa tài sản 6 tháng cuối năm 2023 28/07/2023 28/07/2023
32 10/NQ-HĐND Nghị quyết về việc bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023 28/07/2023 28/07/2023
33 09/NQ-HĐND Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn ngân sách huyện 28/07/2023 28/07/2023
34 08/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt phương án sử dụng kết dư ngân sách năm 2022 28/07/2023 28/07/2023
35 07/NQ-HĐND Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương huyện Côn Đảo năm 2022 28/07/2023 28/07/2023
36 06/NQ-HĐND Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo 28/07/2023 28/07/2023
37 05/NQ-HĐND Nghị quyết kết quả giám việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn huyện, giai đoạn 2018-2022 28/07/2023 28/07/2023
38 04/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 24/07/2023 24/07/2023
39 03/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 24/07/2023 24/07/2023
40 02/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 24/07/2023 24/07/2023
Tìm kiếm
VIDEO CLIP
THỐNG KÊ TRUY CẬP
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:74
số người truy cậpHôm qua:92
số người truy cậpTuần này:74
số người truy cậpTháng này:1551
số người truy cậpTất cả:344087
số người truy cậpĐang trực tuyến:4