Năm ban hành:  
Trích yếu:  
 
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
11 02/QĐ-BKTXH Quyết định Vv thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế - Xã hội, Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo (Công tác quản lý, phân loại rác thải tại nguồn trên địa bàn huyện) 29/01/2024 29/01/2024
12 01/QĐ-BKTXH Quyết định Về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế - Xã hội, Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo (về quản lý và sử dụng các nguồn quỹ do Nhân dân đóng góp) 29/01/2024 29/01/2024
13 01/BC-BKTXH Báo cáo kết quả thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện nhiệm kỳ 2021- 2026, 2026- 2031 18/01/2024 18/01/2024
14 02/KH-BKTXH Kế hoạch công tác trọng tâm của Ban Kinh tế - Xã hội HD(ND huyện năm 2024 16/01/2024 16/01/2024
15 01/KH-BKTXH Kế hoạch Khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm năm 2023 của ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện 15/01/2024 15/01/2024
16 02/CV-BKTXH V/v lấy ý kiến về dự kiến nhân sự giới thiệu bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện nhiệm kỳ 2026 – 2031 10/01/2024 10/01/2024
17 02/CV-BKTXH V/v lấy ý kiến về dự kiến nhân sự giới thiệu bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện nhiệm kỳ 2026 – 2031 10/01/2024 10/01/2024
18 01/CV-BKTXH V/v lấy ý kiến về dự kiến nhân sự giới thiệu bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện nhiệm kỳ 2026 – 2031 Bà Võ Thị Ngọc Phúc 03/01/2024 03/01/2024
Tìm kiếm
VIDEO CLIP
THỐNG KÊ TRUY CẬP
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:16
số người truy cậpHôm qua:217
số người truy cậpTuần này:761
số người truy cậpTháng này:3153
số người truy cậpTất cả:355414
số người truy cậpĐang trực tuyến:12