Năm ban hành:  
Trích yếu:  
 
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
21 04/HĐND-VP V/v triển khai Chương trình phối hợp giữa Ban Thường vụ Huyện ủy Cô Tô, với Ban Thường vụ Huyện ủy Côn Đảo 15/01/2024 15/01/2024
22 03/HĐND-VP V/v đóng góp ý kiến các sản phẩm của Đề án tổng kết Quy chế số 01-QCTC/TW, ngày 07/11/1997 của Ban Tổ chức Trung ương 15/01/2024 15/01/2024
23 03/KH-HĐND Kế hoạch Công tác trọng tâm năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 15/01/2024 15/01/2024
24 01/BC-HĐND Báo cáo Kết quả công tác tháng 12 năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 01 năm 2024 của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 09/01/2024 09/01/2024
25 01/GM-HĐND Giấy mời dự phiên họp lần thứ Hai Mươi của Thường trực HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 và Hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND huyện năm 2023 09/01/2024 09/01/2024
26 01/HĐND-BPC V/v cho ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch kèm theo Quyết định kiểm tra, giám sát của BTV Huyện uỷ 02/01/2024 02/01/2024
27 02/TTr-HĐND Tờ trình Về việc đề nghị khen thưởng tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023 02/01/2024 02/01/2024
28 01/KH-HĐND Kế hoạch Tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 năm 2024 02/01/2024 02/01/2024
29 01/TTr-HĐND Tờ trình Về việc đề nghị khen thưởng tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023 02/01/2024 02/01/2024
Tìm kiếm
VIDEO CLIP
THỐNG KÊ TRUY CẬP
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:35
số người truy cậpHôm qua:217
số người truy cậpTuần này:780
số người truy cậpTháng này:3172
số người truy cậpTất cả:355433
số người truy cậpĐang trực tuyến:13