Năm ban hành:  
Trích yếu:  
 
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
21 32/KH-HĐND Kế hoạch Phân công thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 (Kỳ họp thứ Mười Một) của Hội đồng nhân dân huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 21/11/2023 21/11/2023
22 31/KH-HĐND Kế hoạch Tuyền truyền về Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 (Kỳ họp thứ Mười Một) của Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 16/11/2023 16/11/2023
23 08/TTr-HĐND Tờ trình Về việc giới thiệu danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu, nhiệm kỳ 2021 - 2026 14/11/2023 14/11/2023
24 29/KH-HĐND Kế hoạch Tổ chức Thảo luận tài liệu trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 14/11/2023 14/11/2023
25 28/KH-HĐND Kế hoạch Tổ chức Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 (Kỳ họp thứ Mười Một) của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 13/11/2023 13/11/2023
26 26/KH-HĐND Kế hoạch Tổ chức tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 06/11/2023 06/11/2023
Tìm kiếm
VIDEO CLIP
THỐNG KÊ TRUY CẬP
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:12
số người truy cậpHôm qua:166
số người truy cậpTuần này:843
số người truy cậpTháng này:2228
số người truy cậpTất cả:344764
số người truy cậpĐang trực tuyến:6