Năm ban hành:  
Trích yếu:  
 
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
11 46/BC-BKTXH Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2023, dự toán và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2024 08/12/2023 08/12/2023
12 45/BC-BKTXH Báo cáo thẩm tra về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản năm 2023 và kế hoạch năm 2024 08/12/2023 08/12/2023
13 44/BC-BKTXH Báo cáo thẩm tra tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 08/12/2023 08/12/2023
14 49/BC-HĐND Báo cáo Báo cáo Kết quả hoạt động giám sát năm 2023 và Chương trình giám sát năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo 05/12/2023 05/12/2023
15 50/BC-HĐND Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Hội đồng nhân dân khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 05/12/2023 05/12/2023
16 07/KH-BKTXH Kế hoạch Tổ chức Hội nghị thẩm tra tài liệu trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 27/11/2023 27/11/2023
17 06/KH-BPC Kế hoạch Tổ chức Hội nghị thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 (Kỳ họp thứ Mười Một) của Hội đồng nhân dân huyện khóa XII 27/11/2023 27/11/2023
18 19/BC-BPC Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Ban Pháp chế HĐND huyện khóa XII 24/11/2023 24/11/2023
19 06/QĐ-HĐND Quyết định Triệu tập Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 (Kỳ họp thứ Mười Một) của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 23/11/2023 23/11/2023
20 43/BC-BKTXH Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện khóa XII 21/11/2023 21/11/2023
Tìm kiếm
VIDEO CLIP
THỐNG KÊ TRUY CẬP
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:102
số người truy cậpHôm qua:73
số người truy cậpTuần này:258
số người truy cậpTháng này:1735
số người truy cậpTất cả:344271
số người truy cậpĐang trực tuyến:4