Năm ban hành:  
Trích yếu:  
 
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
11 12/NQ-HĐND Nghị quyết Về tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế 6 tháng cuối năm 2023 28/07/2023 28/07/2023
12 10/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc bổ sung danh mục dự án và điểu chỉnh kế hoạch vốn năm 2023 28/07/2023 28/07/2023
13 09/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn ngân sách huyện 28/07/2023 28/07/2023
14 08/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc phê duyệt phương án kết dư ngân sách năm 2022 28/07/2023 28/07/2023
15 07/NQ-HĐND Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2022 28/07/2023 28/07/2023
16 06/NQ-HĐND Nghị quyết Về Chương trình giám sát năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo 28/07/2023 28/07/2023
17 05/NQ-HĐND Nghị quyết Kết quả giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác tác quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn huyện, giai đoạn 2018-2022 28/07/2023 28/07/2023
18 04/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 24/07/2023 24/07/2023
19 01/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 24/07/2023 24/07/2023
20 03/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 24/07/2023 24/07/2023
Tìm kiếm
VIDEO CLIP
THỐNG KÊ TRUY CẬP
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:101
số người truy cậpHôm qua:78
số người truy cậpTuần này:491
số người truy cậpTháng này:1295
số người truy cậpTất cả:343831
số người truy cậpĐang trực tuyến:4