Năm ban hành:  
Trích yếu:  
 
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 97/HĐND-VP V/v rà soát trả lời ý kiến, kiến nghị tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND huyện 28/11/2023 28/11/2023
2 42/TB-HĐND Thông báo Kết luận Phiên họp thứ Mười Chín của Thường trực HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 28/11/2023 28/11/2023
3 96/HĐND-VP V/v v đồng ý tiếp nhận bổ sung các tờ trình và dự thảo nghị quyết đưa vào chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND huyện 27/11/2023 27/11/2023
4 06/QĐ-HĐND Quyết định Triệu tập Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 (Kỳ họp thứ Mười Một) của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 23/11/2023 23/11/2023
5 94/HĐND-VP V/v đồng ý cho dời thời gian gửi các hồ sơ, tài liệu trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND huyện 21/11/2023 21/11/2023
6 30/KH-HĐND Kế hoạch Tổ chức Phiên họp thứ Mười Chín của Thường trực HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 16/11/2023 16/11/2023
7 29/KH-HĐND Kế hoạch Tổ chức Thảo luận tài liệu trình Kỳ họp thường lệ cuối nă 14/11/2023 14/11/2023
8 28/KH-HĐND Kế hoạch Tổ chức Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 (Kỳ họp thứ Mười Một) của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 13/11/2023 13/11/2023
9 84/HĐND-VP V/v chuyển báo cáo kết quả rà soát, giải quyết các ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp công dân của các Tổ đại biểu HĐND huyện (quý III/2023) 07/11/2023 07/11/2023
10 36/TB-HĐND Thông báo Tổ chức tiếp xúc cử tri trƣớc Kỳ họp thƣờng lệ cuối năm 2023 của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 07/11/2023 07/11/2023
Tìm kiếm
VIDEO CLIP
THỐNG KÊ TRUY CẬP
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:299
số người truy cậpHôm qua:274
số người truy cậpTuần này:857
số người truy cậpTháng này:6474
số người truy cậpTất cả:364102
số người truy cậpĐang trực tuyến:18