Năm ban hành:  
Trích yếu:  
 
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 08/NQ-HĐND Nghị quyết về nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm sửa chữa tài sản 6 tháng cuối năm 2022 29/07/2022 29/07/2022
2 09/NQ-HĐND Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2022 29/07/2022 29/07/2022
3 07/NQ-HĐND Nghị quyết về nhiệm vụ chi SNKT 6 tháng cuối năm 2022 29/07/2022 29/07/2022
4 06/NQ-HĐND Nghị quyết về việc bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022 29/07/2022 29/07/2022
5 05/NQ-HĐND Nghị quyết phê duyệt phương án sử dụng kết dư ngân sách năm 2021 29/07/2022 29/07/2022
6 04/NQ-HĐND Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương huyện Côn Đảo năm 2021 29/07/2022 29/07/2022
7 03/NQ-HĐND Nghị quyết về Chương trình công tác giám sát của HĐND huyện năm 2023 29/07/2022 29/07/2022
8 02/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên UBND huyện Côn Đảo (bà Trần Thị Tuyết Nhung và ông Đoàn Thái) 29/07/2022 29/07/2022
9 01/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện Côn Đảo (ông Nguyễn Thành Đạt) 29/07/2022 29/07/2022
Tìm kiếm
VIDEO CLIP
THỐNG KÊ TRUY CẬP
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:31
số người truy cậpHôm qua:217
số người truy cậpTuần này:776
số người truy cậpTháng này:3168
số người truy cậpTất cả:355429
số người truy cậpĐang trực tuyến:14