Năm ban hành:  
Trích yếu:  
 
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 235/BC-UBND Báo cáo của UBND huyện về trả lời các ý kiến, kiến nghị tại Hội nghị thảo luận Tổ đại biểu trước Kỳ họp thứ Năm của HĐND huyện Côn Đảo, khóa XII (thay thế BC 234/BC-UBND) 25/07/2022 25/07/2022
2 234/BC-UBND Báo cáo của UBND huyện về trả lời các ý kiến, kiến nghị tại Hội nghị thảo luận Tổ đại biểu trước Kỳ họp thứ Năm của HĐND huyện Côn Đảo, khóa XII 23/07/2022 23/07/2022
3 216/BC-UBND Báo cáo việc giải quyết các phản ánh, kiến nghị tại Hội nghị đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Năm HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 14/07/2022 14/07/2022
4 217/BC-UBND Báo cáo việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công, sự nghiệp kinh tế năm 2022 14/07/2022 14/07/2022
5 1929/UBND-TCKH Công văn về việc cập nhật lại số liệu tại Báo cáo số 155/BC-UBND ngày 09/6/2022 của UBND huyện 27/06/2022 27/06/2022
6 194/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế 06 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022 27/06/2022 27/06/2022
7 183/BC-UBND Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 06 tháng đầu năm 2022 21/06/2022 21/06/2022
8 180/BC-UBND Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ, công tác trọng tâm 06 tháng cuối năm 2022 20/06/2022 20/06/2022
9 179/BC-UBND Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 20/06/2022 20/06/2022
10 169/BC-UBND Báo cáo kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (Từ ngày 16/10/2021 đến 05/05/2022) 17/06/2022 17/06/2022
Tìm kiếm
VIDEO CLIP
THỐNG KÊ TRUY CẬP
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:25
số người truy cậpHôm qua:175
số người truy cậpTuần này:553
số người truy cậpTháng này:2945
số người truy cậpTất cả:355205
số người truy cậpĐang trực tuyến:5