Năm ban hành:  
Trích yếu:  
 
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
41 01/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện Côn Đảo (ông Nguyễn Thành Đạt) 29/07/2022 29/07/2022
42 09/TTr-HĐND Tờ trình về việc đề nghị thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử UV UBND huyện Côn Đảo Khóa XII nhiệm kỳ 2021- 2026 (Đoàn Thái, Tuyết Nhung) 25/07/2022 25/07/2022
43 08/TTr-HĐND Tờ trình về việc đề nghị thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử miễn nhiệm UV UBND huyện Côn Đảo Khóa XII nhiệm kỳ 2021- 2026 25/07/2022 25/07/2022
44 07/TTr-HĐND Tờ trình V/v giới thiệu số lượng và nhân sự Ban kiểm phiếu bầu cử tại Kỳ họp thứ Năm (kỳ thường lệ giữa năm 2022) của HĐND huyện 22/07/2022 22/07/2022
45 23/BC-HĐND Báo cáo Kết quả công tác tháng 7 và nhiệm vụ tháng 8 năm 2022 của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 22/07/2022 22/07/2022
46 24/CV-HĐND Công văn về việc đề nghị giải trình các ý kiến, kiến nghị tại Hội nghị thảo luận Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ Năm của HĐND huyện 20/07/2022 20/07/2022
47 06/TTr-HĐND Tờ trình V/v giới thiệu số lượng và nhân sự Ban kiểm phiếu bầu cử tại Kỳ họp thứ Năm (kỳ thường lệ giữa năm 2022) của HĐND huyện 18/07/2022 18/07/2022
48 22/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động giám sát 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện 04/07/2022 04/07/2022
49 21/BC-HĐND Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐND huyện Côn Đảo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 04/07/2022 04/07/2022
50 05/QĐ-HĐND Quyết định triệu tập Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND huyện Côn Đảo khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 04/07/2022 04/07/2022
Tìm kiếm
VIDEO CLIP
THỐNG KÊ TRUY CẬP
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:67
số người truy cậpHôm qua:92
số người truy cậpTuần này:67
số người truy cậpTháng này:1544
số người truy cậpTất cả:344080
số người truy cậpĐang trực tuyến:5