Năm ban hành:  
Trích yếu:  
 
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 523/BC-UBND Báo cáo của UBND huyện về thông tin, giải trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 đối với các ý kiến tại Hội nghị thảo luận Tổ đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 22/12/2021 22/12/2021
2 518/BC-UBND Báo cáo của UBND huyện về thông tin, trả lời ý kiến cử tri tại các Hội nghị đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của HĐND huyện khóa XII (theo CV số 32/CV-HĐND) 18/12/2021 18/12/2021
3 496/BC-UBND Báo cáo đánh giá kế hoạch chi sự nghiệp kinh tế năm 2021 và phương hướng kế hoạch năm 2022 08/12/2021 08/12/2021
4 495/BC-UBND Báo cáo công tác quản lý, chỉ đạo điều hành năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 08/12/2021 08/12/2021
5 494/BC-UBND Báo cáo đánh giá kế hoạch đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản năm 2021 và phương hướng kế hoạch năm 2022 08/12/2021 08/12/2021
6 491/BC-UBND Báo cáo tình hình thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2021 và dự toán thu, chi và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022 07/12/2021 07/12/2021
7 486/BC-UBND Báo cáo tổng kết 05 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 của HĐND huyện về Kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2017 – 2021, tầm nhìn năm 2030 07/12/2021 07/12/2021
8 492/BC-UBND Báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 07/12/2021 07/12/2021
9 3526/UBND-TCKH Báo cáo tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách năm 2021 06/12/2021 06/12/2021
10 481/BC-UBND Báo cáo của UBND huyện về tình hình sử dụng nguồn ngân sách huyện, nguồn kinh phí chi phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch năm 2021 02/12/2021 02/12/2021
Tìm kiếm
VIDEO CLIP
THỐNG KÊ TRUY CẬP
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:99
số người truy cậpHôm qua:78
số người truy cậpTuần này:489
số người truy cậpTháng này:1293
số người truy cậpTất cả:343829
số người truy cậpĐang trực tuyến:4