Năm ban hành:  
Trích yếu:  
 
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 16/BB-HĐND Biên bản kỳ họp lần thứ tư (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021) HĐND huyện khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 24/12/2021 24/12/2021
2 DỰ KIẾN Chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của HĐND huyện 23/12/2021 23/12/2021
3 14/BC-BPC Báo cáo của Ban Pháp chế về thẩm tra các dự thảo Nghị Quyết của UBND huyện trình tại kỳ họp thứ tư HĐND huyện Côn Đảo khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 21/12/2021 21/12/2021
4 36/CV-HĐND Công văn về việc đề nghị giải trình các ý kiến tại Hội nghị thảo luận Tổ đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 (Ban thư ký đọc) 21/12/2021 21/12/2021
5 31/BC-BKTXH Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH về các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 HĐND huyện 21/12/2021 21/12/2021
6 30/BC-BKTXH Báo cáo của Ban Kinh tế - Xã hội về thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2021 19/12/2021 19/12/2021
7 29/BC-BKTXH Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH về Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Côn Đảo 19/12/2021 19/12/2021
8 28/BC-BKTXH Báo cáo của Ban Kinh tế - Xã hội về thẩm tra chủ trương đầu tư dự án sửa chữa cơ sở vật chất Trường Võ Thị Sáu năm 2022 19/12/2021 19/12/2021
9 11/BC-BPC Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Pháp chế về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về đảm bảo quốc phòng - an ninh, thực thi pháp luật năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của UBND huyện 17/12/2021 17/12/2021
10 10/BC-BPC Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Pháp chế về các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ Tư HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 17/12/2021 17/12/2021
Tìm kiếm
VIDEO CLIP
THỐNG KÊ TRUY CẬP
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:101
số người truy cậpHôm qua:73
số người truy cậpTuần này:257
số người truy cậpTháng này:1734
số người truy cậpTất cả:344270
số người truy cậpĐang trực tuyến:7