Năm ban hành:  
Trích yếu:  
 
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 20/BC-BKTXH Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế năm 2021 (điều chỉnh lần 4) 16/12/2021 16/12/2021
2 13/BC-BKTXH Báo cáo của Ban Kinh tế - Xã hội về thẩm tra Tờ trình về việc điều chỉnh danh mục dự án nguồn vốn sự nghiệp kinh tế năm 2021 19/08/2021 19/08/2021
3 DỰ THẢO Chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 18/08/2021 18/08/2021
4 24/TTr-HĐND Tờ trình của Thường trực HĐND huyện về việc thông qua Nghị quyết ban hành Chương trình hoạt động toàn khóa của của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 13/08/2021 13/08/2021
5 07/CV-HĐND V/v đề nghị UBND huyện giải trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 của HĐND huyện khóa XII 12/08/2021 12/08/2021
6 12/BC-BKTXH Báo cáo của Ban Kinh tế - Xã hội về thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết đề nghị bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2021 10/08/2021 10/08/2021
7 23/TTr-HĐND Tờ trình V/v giới thiệu số lượng nhân sự Ban Kiểm phiếu tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 28/07/2021 28/07/2021
8 22/TTr-HĐND Tờ trình đề nghị thông qua Nghị quyết về Chương trình công tác giám sát của HĐND huyện năm 2022 23/07/2021 23/07/2021
9 21/TTr-HĐND Tờ trình của Thường trực HĐND huyện đề nghị thông qua Nghị quyết về dự kiến Chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của HĐND huyện Côn Đảo khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 23/07/2021 23/07/2021
10 20/TTr-HĐND Tờ trình của Thường trực HĐND huyện về việc thông qua Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 23/07/2021 23/07/2021
Tìm kiếm
VIDEO CLIP
THỐNG KÊ TRUY CẬP
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:75
số người truy cậpHôm qua:92
số người truy cậpTuần này:75
số người truy cậpTháng này:1552
số người truy cậpTất cả:344088
số người truy cậpĐang trực tuyến:2