Năm ban hành:  
Trích yếu:  
 
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 306/BC-UBND Báo cáo giải trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 của HĐND huyện 18/08/2021 18/08/2021
2 109/TTr-UBND Tờ trình của UBND huyện về việc bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2021 05/08/2021 05/08/2021
3 247/BC-UBND Báo cáo của UBND huyện về trả lời, thông tin ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các hội nghị đại biểu HĐND huyện tiếp xúc trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 của HĐND huyện 21/07/2021 21/07/2021
4 81/TTr-UBND Tờ trình của UBND huyện về giới thiệu nhân sự bầu giữ chức danh Ủy viên UBND huyện Côn Đảo, nhiệm kỳ 2021-2026 14/07/2021 14/07/2021
5 211/BC-UBND Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 07/07/2021 07/07/2021
6 204/BC-UBND Báo cáo kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 03/07/2021 03/07/2021
7 202/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 02/07/2021 02/07/2021
8 200/BC-UBND Báo cáo công tác quản lý chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 02/07/2021 02/07/2021
9 198/BC-UBND Báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước và chi ngân sách địa phương năm 2020 02/07/2021 02/07/2021
10 197/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 02/07/2021 02/07/2021
Tìm kiếm
VIDEO CLIP
THỐNG KÊ TRUY CẬP
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:11
số người truy cậpHôm qua:166
số người truy cậpTuần này:842
số người truy cậpTháng này:2227
số người truy cậpTất cả:344763
số người truy cậpĐang trực tuyến:6