Năm ban hành:  
Trích yếu:  
 
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
31 07/BC-BKTXH Báo cáo của Ban Kinh tế - Xã hội về thẩm tra tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021 22/07/2021 22/07/2021
32 06/BC-BKTXH Báo cáo của Ban Kinh tế - Xã hội về thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh nhiệm vụ thu - chi ngân sách huyện Côn Đảo năm 2021 22/07/2021 22/07/2021
33 05/BC-BKTXH Báo cáo của Ban Kinh tế - Xã hội về thẩm tra Phương án sử dụng nguồn kết dư ngân sách năm 2020 22/07/2021 22/07/2021
34 04/BC-BKTXH Báo cáo của Ban Kinh tế - Xã hội về thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 22/07/2021 22/07/2021
35 03/BC-BKTXH Báo cáo của Ban Kinh tế - Xã hội về thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 22/07/2021 22/07/2021
36 02/BC-BKTXH Báo cáo của Ban Kinh tế - Xã hội về thẩm tra tình hình thực hiện thu - chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ trọng tâm thu - chi 6 tháng cuối năm 2021 22/07/2021 22/07/2021
37 01/BC-BKXH Báo cáo của Ban Kinh tế - Xã hội về thẩm tra Quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2020 22/07/2021 22/07/2021
38 04/CV-BKTXH V/v đề nghị góp ý dự thảo các Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội về tài liệu trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 của HĐND huyện 21/07/2021 21/08/2021
39 03/CV-BKTXH V/v phân công công tác thẩm tra tài liệu trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 thuộc lĩnh vực của Ban KT-XH HĐND huyện 16/07/2021 16/07/2021
40 02/CV-BKTXH V/v báo cáo kết quả tình hình thực hiện Thông báo số 01/TB-HĐND ngày 30/6/2021 của Thường trực HĐND huyện 07/07/2021 07/07/2021
Tìm kiếm
VIDEO CLIP
THỐNG KÊ TRUY CẬP
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:311
số người truy cậpHôm qua:274
số người truy cậpTuần này:869
số người truy cậpTháng này:6486
số người truy cậpTất cả:364114
số người truy cậpĐang trực tuyến:20