Năm ban hành:  
Trích yếu:  
 
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 20/TTr-HĐND Tờ trình về việc đề nghị thông qua Nghi quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND huyện 31/07/2020 31/07/2020
2 19/TTr-HĐND Tờ trình về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên UBND ông Phạm Ngọc Nhơn 31/07/2020 31/07/2020
3 18/TTr-HĐND Tờ trình về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Trưởng ban KTXH - HĐND huyện 31/07/2020 31/07/2020
4 17/TTr-HĐND Tờ trình về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử miễn nhiệm chưc vụ Trưởng ban và Phó Trưởng Ban KTXH - HĐND huyện 31/07/2020 31/07/2020
5 16/TTr-HĐND Tờ trình về việc đề nghị miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND huyện 27/07/2020 27/07/2020
6 111/TTr-UBND Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu Ủy viên UBND huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ( ông Pham Ngọc Nhơn) 27/07/2020 27/07/2020
7 15/TTr-HĐND Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự ứng cử chức vụ Trưởng Ban KTXH - HĐND huyện 27/07/2020 27/07/2020
8 14/TTr-HĐND Tờ trình về việc đề nghị miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban và Phó Trưởng ban KTXH HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 -2021 27/07/2020 27/07/2020
9 13/TTr-HĐND Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện ông Châu Vũ 27/07/2020 27/07/2020
10 12/TTr-HĐND Tờ trình về việc giới thiệu số lượng và nhân sự Ban kiểm phiếu tại Kỳ họp thứ mười chín ( kỳ họp thường lệ giữa năm 2020) 27/07/2020 27/07/2020
Tìm kiếm
VIDEO CLIP
THỐNG KÊ TRUY CẬP
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:102
số người truy cậpHôm qua:73
số người truy cậpTuần này:258
số người truy cậpTháng này:1735
số người truy cậpTất cả:344271
số người truy cậpĐang trực tuyến:6